produktie van 1 liter colloidaal zilver vereist 1 uur vlamproces

Bereiding colloidaal zilver met hoogspanning

Echt Colloidaal zilver in een veilige 500 ml. "HDPE" flacon

Echt Colloidaal zilver in een veilige 500 ml. "HDPE" flacon - VEIN Colloidaal Zilver

Meer informatie?  Ga naar "contact" en verzend het ingevulde formulier

 

Zie ook:  www.vein.nl

 

Ter informatie:

 

Toepassing van colloïdaal zilver heeft al enkele jaren zijn weg gevonden naar de winkels. De meest bekende zijn wellicht de toepassingen in lichaamsverzorgende producten zoals deodorant en gezichtscrèmes (tegen acne). Maar ook wordt het ingezet bij het zuiveren van drinkwater. Verder liggen er groenten zoals o.a. tomaten in de supermarkt die bespoten zijn met een zilveroplossing om schimmel zo lang mogelijk tegen te gaan. Duurzaam gekweekte vis die gevoelig is voor allerlei ziektes worden met colloïdaal zilver behandeld, bijvoorbeeld regenboogforel.

Zilverdeeltjes hebben vooral een antibacteriële en schimmeldodende werking.Hieronder staan enkele links naar gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken over de werking van (nano) zilverdeeltjes: Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomedicine, 2007; Silver Nanoparticles, Environmental and Human Health Impacts of Nanomaterials: Risks and Benefits,    2011; Silver Nanoparticles as Potential Antiviral Agents,     2011; Surface chemistry of silver nanoparticles and cell death, 2012; De effecten van colloïdaal zilver worden nauwelijks verder onderzocht hetgeen ook weer deels te maken kan hebben met het feit dat het al eeuwen geleden is ontdekt en er dus geen patent op aangevraagd kan worden.

De toepassing van colloïdaal zilver in haar meest zuivere (colloïdale) vorm heeft nauwelijks bijwerkingen, behalve dat in het geval van toedoening van antibiotica de werking daarvan geremd zal worden indien er nog zilverdeeltjes in het lichaam aanwezig zijn. Dat kan worden veroorzaakt doordat zilver schimmeldodend is. Verder kan het onzuiver zijn omdat het bijvoorbeeld niet door middel van hoogspanning plasmavlam in gedestilleerd water is opgelost maar bijvoorbeeld in gewoon water dat onzuiverheden bevat zoals chloor. Ionisch zilver kan chemische verbindingen vormen met bepaalde stoffen waardoor het giftig wordt. Zo is zilverchloride (in grote hoeveelheden) schadelijk voor het lichaam.

Verder wordt er op allerlei kwakzalverij websites uitvoerig mededeling gedaan over de gevaren van langdurig gebruik van colloïdaal zilver, bijvoorbeeld in neusdruppels. Ook wordt het “Ionisch” zilver vaak als “colloidaal” aangeboden. “Ionisch” zilver wordt niet met hoogspanning maar met zwakstroom bereidt. Bij langdurig inwendig gebruik van Ionisch zilver zou argyrosis (argyria) kunnen ontstaan, zilververgiftiging. Volgens de sites wordt de huid asgrijs en worden er zilverdeeltjes opgeslagen in organen. Er wordt ook melding gemaakt van stoornissen in nierfunctie en neurologische afwijkingen. Echter, het gaat hier om een onzuivere IONISCHE zilveroplossing dat chemische verbindingen met andere stoffen heeft gemaakt, die zeker in het geval het zilverchloride betreft schadelijk kunnen zijn, althans bij blootstelling en/of inname van grote dosis. Overigens zijn voor backpackers flesjes met colloïdaal zilver te koop bij diverse outdoor-winkels om drinkwater te zuiveren. Over de meest zuivere vorm van colloïdaal zilver zijn geen giftige bijwerkingen (althans vanuit wetenschappelijke publicaties) daarover bekend.

Zuivere zeer kleine colloidale zilverdeeltjes kunnen diverse voordelige effecten hebben op een aantal (hardnekkige) kwalen en aandoeningen. Nadelige (bij)werkingen bij beperkt gebruik zijn vooralsnog niet gevonden. Belangrijk is dat het hierbij gaat om colloïdaal zilver in de meest zuivere vorm: verkregen door hoogspanning elektrolyse met puur 99.99% zilver elektroden in gedestilleerd water. De kleur van hoge kwaliteit en concentratie colloidaal zilver is licht geel/amber. Verder is de grootte van de zilverdeeltjes bepalend voor het meest gunstige effect ervan. In ieder geval dienen de deeltjes een grootte te hebben tussen de 2- 100 nanometer, hetgeen bij een kwalitatief goede colloïdale oplossing het geval is. In die vorm treden er (voor zover bekend) geen nadelige bijwerkingen danwel schade op.

Colloidale zilverdeeltjes hebben een gunstig effect op behandeling van veel schadelijke bacteriën en schimmels. Daarbij dient ook de colloïdale vorm gehanteerd te worden; door hoogspanning elektrolyse van zuivere zilverelektroden in gedestilleerd water. Bij inname van grote hoeveelheden "Ionisch" zilverwater kan schade worden veroorzaakt door bijvoorbeeld chemische verbindingen met in het lichaam aanwezig chloor (zilverchloride).

 

Bij inname van Colloïdaal zilver wordt de werking van gebruikelijke antibiotica geremd.