COLLOIDAAL ZILVER EN COLLOIDAAL GOUD NADER BELICHT...

COLLOIDAAL ZILVER EN COLLOIDAAL GOUD NADER BELICHT... - Colloidaal Zilver & Colloidaal Goud

 

 

 Colloïdaal zilver  werkt effectief tegen schadelijke bacteriën, infecties en schimmels.

 

  Colloïdaal goud  stimuleert en ondersteunt het lichamelijk en geestelijk welzijn.

 

 

In de strijd tegen kanker wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar een ‘nieuw’ wapen danwel middel: het gebruik van kleine tot zeer kleine gouddeeltjes; Colloïdaal Goud. De gouddeeltjes zijn met het blote oog niet zichtbaar, wel onder een electronen microscoop. Omdat de gouddeeltjes zeer klein zijn kunnen zij zich makkelijk in defecte cellen ophopen, bijvoorbeeld die van een tumor.  Dat komt doordat celwanden van tumoren gaten hebben in tegenstelling tot gezonde cellen.

 

Goud kan ook een gunstig effect hebben op de geestelijke gezondheid. Vroeger werd goud ook als bestanddeel in anti-depressiva verwerkt. Nu komt dat ook nog wel voor, maar steeds minder. Zoals bekend zijn de bijwerkingen van de veelvuldig voorgeschreven antidepressiva legio.

 

Wat doen de gouddeeltjes dan precies? Er bestaat inmiddels onderzoek over het effect van colloïdaal goud op de geestelijke gezondheid. Het heeft onder andere een anti-depressieve werking (zonder bijwerkingen) en ook blijken cognitieve functies beter te worden. Men heeft ook ontdekt dat colloidaal goud een positieve invloed en werking heeft op de werking van de hersenen ofwel het neurologisch systeem!

 

Van het grootste belang is echter de kwaliteit van colloïdaal goud in haar meest zuivere vorm. Van de toepassingen met gouddeeltjes zijn (volgens onderzoek) geen nadelige en/of schadelijke effecten bekend. Het lichaam verstoot het goud niet en ziet het als natuurlijke en lichaamseigen stof!

 


Basisfuncties cellen en tumoren


Uit medische onderzoeken en publicaties blijkt dat zeer kleine deeltjes goud (tussen de 2-100 nanometer) nog een ander belangrijk effect kunnen hebben. Uit de onderzoeken blijkt dat goud een bepaald effect heeft op de basisfuncties van een cel en op herstel van die functies. Gezonde cellen hebben een zelfvernietigingsmechanisme dat na 3 maanden in werking treedt, de apoptosis. Bij tumoren functioneert het natuurlijk mechanisme van celdood niet meer en blijven cellen zich delen waardoor de tumor dus blijft groeien.


Men heeft ontdekt dat wanneer gouddeeltjes zich ophopen in tumorcellen, zij binnen enkele uren tot enkele dagen celdood veroorzaken. Dit effect treedt op bij gouddeeltjes tussen de 2-100 nanometer. Volgens de wetenschappers activeert het goud de celdood oftewel de apoptosis. Dit is opmerkelijk omdat er ook onderzoeken en behandelingen bestaan met goud en bestraling en nanogoud als agent voor chemotherapie.

 

Waarom wordt er zo weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en toepassingen van Colloidaal goud? Denkbaar is dat onderzoekers geen patent kunnen aanvragen voor Colloïdaal goud omdat het al eeuwen geleden ontdekt is door andere wetenschappers.

 

Patent? Alleen voor nieuwe toepassingen met goud colloïdalen kan patent worden aangevraagd, bijvoorbeeld in combinatie met gerichte behandeling met licht (UV, laser), radiologie en radiotherapie (bestraling). Hetzelfde geldt voor onderzoeken naar het gebruik van goud als drager (agent) voor het ‘afleveren’ van medicijnen in ziek weefsel. Dergelijke aan te vragen patenten zullen de kans op subsidie voor onderzoek weer aanzienlijk kunnen vergroten. Het grote aantal publicaties van (gesubsidieerde) onderzoeken met nieuwe toepassingen van goud colloïdalen en het aantal stijgende patenten op dat gebied heeft daar alle schijn van.

 

Aan de kosten voor het fabriceren van de zuiver goud colloïdalen en de behandeling ermee kan het niet liggen, deze zijn aanzienlijk lager vergeleken bij de kosten van gangbare behandeling van kanker zoals bijvoorbeeld chemotherapie en radiotherapie (bestraling). Bijwerkingen zijn vooralsnog niet gevonden, althans geen schadelijke. Wel positieve effecten op de geestelijke gezondheid en het neurologisch systeem.De effecten van colloïdaal zilver


Naast colloïdaal goud is ook onderzoek gedaan naar het effect van colloïdaal zilver. Toepassing ervan heeft zelfs al zijn weg gevonden naar de supermarkt. De meest bekende zijn toepassingen in lichaamsverzorgende producten. Maar het wordt ook ingezet bij het zuiveren van drinkwater en zwembadwater. Zo worden bijvoorbeeld ook tomaten bespoten met een zilveroplossing om schimmel zo lang mogelijk tegen te gaan. Duurzaam gekweekte vis die gevoelig is voor allerlei ziektes worden met colloïdaal zilver behandeld, bijvoorbeeld regenboogforel.


Colloidale Zilverdeeltjes kunnen, zoals de praktijk aantoont, een alternatief zijn voor antibiotica. Ze hebben vooral een antibacteriële en schimmeldodende werking. Colloidaal zilver kan daarom een uitstekend alternatief zijn voor de vaak voorgeschreven en steeds minder effectief werkende antibiotica. Want de media en maatschappij maken zich zorgen, zo blijkt uit de berichtgeving aangaande de resistentie van bacteriën en de gevaren voor de gezondheidszorg c.q. gezondheid en welzijn van de mensheid.

 

Uit publicaties van onderzoeken met colloïdaal zilver blijkt dat net als bij behandelingen met colloïdaal goud veelal het zilver als ‘transportmiddel/agent’ kan worden gebruikt om medicijnen in de aangetaste cellen af te leveren. Hierbij gaat het aantal onderzoeken echter gewoon door in tegenstelling tot die bij colloïdaal goud. Dat kan misschien worden veroorzaakt doordat zuiver zilver goedkoper is dan goud, makkelijker verkrijgbaar is en de toepassing daarvan in producten voor dagelijks gebruik al door verschillende grote producenten is omarmd. Maar, zoals gezegd, ook hier worden de heilzame en preventieve effecten van zuiver colloïdaal zilver nauwelijks verder onderzocht. Heeft dit deels te maken met het feit dat het al eeuwen geleden is ontdekt en er dus geen patent op kan worden gedaan? Wellicht niet interessant voor de Big Pharma industrie?Bijwerkingen colloidaal zilver?

 

 Bij normale toepassing van colloidaal zilver in haar zuivere vorm zijn er, voorzover wetenschappelijk bekend, geen bijwerkingen. Helaas wordt het ook aangeboden d.m.v. zwakstroom bereiding. Het is dan feitelijk "ionisch"  zilverwater en wordt onterecht aangeboden als "colloidaal" zilver. Doe zorgvuldig navraag en kies altijd voor "ware" Colloidaal zilver kwaliteit die d.m.v. hoogspanning elektrolyse (het z.g. plasmavlam procedé) is bereidt. Deze in gedestilleerd water bereidde colloidale kwaliteit is absoluut zuiver en veilig en bevat geen chloor en/of andere stoffen.

 

 

 Colloïdaal Zilver en Goud ontstaat alleen door

 

plasmavlam hoogspanning bereiding

 

 

Vlamboog bereiding procedé van colloidaal zilver

 

 

 - Meer informatie? Klik dan op "contact".

 

- Vul uw naam, email, vraag of bericht in en klik op 'verzend'.

Antibiotica en resistentie bacteriën

Antibiotica en resistentie bacteriën - Colloidaal Zilver & Colloidaal Goud

Er is meer kennis over antibiotica nodig! Iedereen zou moeten weten wanneer deze geneesmiddelen, die bacteriën bestrijden, wel of niet helpen, hoe het gebruik ervan kan worden voorkomen en hoe resistentie kan worden tegengegaan. Steeds meer bacteriesoorten worden ongevoelig voor antibiotica door onzorgvuldig en overmatig gebruik ervan! Daardoor kunnen ziektes die nu nog makkelijk zijn te genezen, zoals blaas- of longontsteking, weer levensbedreigend worden.

Antibiotica en resistentie bacteriën - Colloidaal Zilver & Colloidaal Goud

Antibioticaresistentie staat hoog op de agenda van de Europese Unie. Het te snelle gebruik van antibiotica zal moeten worden verminderd. Ook moeten er alternatieven voor antibiotica komen. Er vallen in Europa elk jaar ongeveer 25.000 doden door antibioticaresistentie en is er sprake van miljarden euro's aan vermijdbare zorgkosten, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door extra ligdagen en maatregelen om patiënten in isolatie te verplegen. De bevolking en beroepskrachten moeten ervan worden doordrongen hoe urgent het probleem is. Wereldwijde samenwerking is nu van het grootste belang op het gebied van gezondheidszorg, veterinaire (dieren) zorg en milieu.

Antibiotica en resistentie bacteriën - Colloidaal Zilver & Colloidaal Goud

Vooral ouderen krijgen te vaak en teveel antibiotica. Een op de vier antibioticakuren in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt onnodig voorgeschreven, onder andere omdat bewoners vaak zelf niet goed in staat zijn om aan te geven waar ze last van hebben. Gevaarlijk; antibioticagebruik leidt op den duur tot resistentie, waardoor patiënten helemaal niet meer beter worden als zij een infectie hebben. Dat stelt Laura van Buul van het VU medisch centrum in haar promotieonderzoek.

Antibiotica en resistentie bacteriën - Colloidaal Zilver & Colloidaal Goud

Infectieziekten zoals blaasontsteking en longontsteking komen veel voor bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en worden meestal behandeld met antibiotica. Het gebruik van antibiotica leidt tot antibioticaresistentie, wat betekent dat bacteriën die infecties veroorzaken niet meer reageren op de antibiotica. De patiënt wordt dan niet beter.

Antibiotica en resistentie bacteriën - Colloidaal Zilver & Colloidaal Goud

Nederland heeft het overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij de afgelopen 5 jaar al met 58 procent teruggedrongen, maar wil volgend jaar een reductie van 70 procent hebben bereikt. Overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij kan ertoe leiden dat mensen er resistent voor worden.

Diagnose

Diagnose - Colloidaal Zilver & Colloidaal Goud

Wanneer moet ik antibiotica gebruiken? Antibiotica helpen niet tegen infecties die zijn veroorzaakt door virussen, zoals bij griep of verkoudheid. Antibiotica werken alleen bij bacteriële infecties. Alleen een arts kan de juiste diagnose stellen en bepalen of antibiotica nodig zijn. Gebruik daarom alleen antibiotica wanneer ze zijn voorgeschreven door een arts en volg de aanwijzingen voor het juiste gebruik. Op deze manier is de kans op resistentie kleiner en blijven antibiotica langer werkzaam.

Kracht

Kracht - Colloidaal Zilver & Colloidaal Goud

Wees bewust van je keuzes bij wat je voelt en bij je past. Intergreer je keuzes in je dagelijkse structuur en menselijk bestaan. Stimuleer je eigen gezondheid en ervaar haar als belangrijk en waardevol. Ervaar levenslust! Is het iets vanzelfsprekends, komt het aanwaaien? Neem zelf verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk, elke dag! Stimuleer je prachtige lichaam en haar weerstand, blijf ze onderhouden, Door zelf je verantwoordelijkheid hierin te nemen, vergroot je niet alleen je autonomie, maar kom en blijf je ook meer in je 'Kracht' staan.